Privacy

Privacy verklaring

FotoMelanie, gevestigd aan Kolibrievlinder 13, 7943 TG Meppel, KvK
58646086, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

FotoMelanie, Kolibrievlinder 13, 7943 TG Meppel

Cookies

Cookies zijn niet aanwezig op de website

Analytics

FotoMelanie verzamelt geen persoonlijke gegevens over de bezoekers van de website

Persoonsgegevens die ik verwerk

FotoMelanie verwerkt uw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Bankrekeningnummer

FotoMelanie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De gegevens die verzameld worden via het contactformulier worden gebruikt voor de cursusregistratie en niet voor andere doeleinden
 • Het afhandelen van je betaling
 • Je te kunnen e-mailen of bellen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • FotoMelanie verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte

Delen van persoonsgegevens met derden

De persoonsgegevens zijn voor mijn eigen administratie voor het verwerken van cursus- en opdrachtaanvragen en contact. De persoonsgegevens worden niet gedeeld met andere personen of partijen.

Bewaartermijn

FotoMelanie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer hiervoor de wettelijke bewaartermijnen.

Rechten

 • Recht op inzage

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  Je kan hiervoor een verzoek indienen bij FotoMelanie.

 • Recht op rectificatie

Zijn gegevens fout doorgegeven, veranderd of door mij fout verwerkt, dan pas ik deze op verzoek aan

 • Recht op indienen van een klacht

Mocht je en klacht willen indienen dan kan je dat doen via www.autoriteitpersoonsgegevens.

 • Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens

Als je niet langer wilt dat ik jou gegevens gebruik dan mag je dit aangeven en zal ik deze gegevens vernietigen.

Hoe worden de gegevens beveiligd?

FotoMelanie neemt de bescherming van je gegevens serieus door de website te beveiligen, middels een SSL certificaat.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via fotomelaniemeppel@gmail.com